Mesaj Planlama

İletişimin özü öykü anlatmaktır: ilgi çekici bir anlatımla insanlara ilişkin öyküler anlatmak ve insanların düş gücünü etkilemek… Mesajlar hazırlanmadan önce hitap edilecek kesimler belirlenmelidir. Bu mesajların hedef kesime değmesi, ona uygun düşmesi gerekir. Yerel yetkililere, diğer finansman kaynaklarına göre destekleyicilerinize ve donörlerinize daha doğrudan bir dille hitap etmek isteyebilirsiniz. Ancak, mesajlar arasında bir süreklilik bulunması çok önemlidir. Hitap ettiğiniz tüm kesimler nasıl bir kuruluş olduğunuzu anlamalıdır; dolayısıyla verdiğiniz mesajların da geriye dönüp kuruluş hedef ve değerlerinizle bağlantılanabilmelidir. Basit ve net mesajlar hazırlanması göründüğünden daha güç bir iştir. Burada baş harflerden, kısaltmalardan, deyimlerden ya da özel STK proje dilinden kaçınmak gerekir. Jargon kullanımı size doğal gelebilir; ancak bu jargon hedef kesiminize yabancı da olabilir. Kolayca anlaşılabilir bir dil kullanın. Mesajı daha geniş kesimlerde ya da hedef kesiminizde kullanmadan önce bunun doğru anlaşılacağından emin olmak için yakın çevrenizde teste tabi tutun. Net ve basit mesajlar hazırlarken geçerli bir başka ilke de şudur: “Daha azı daha iyisidir. ” Mesaj ne kadar kısaysa, ne kadar özlüyse gerek söyleyenin gerekse alıcının bunu aklında tutması da o kadar kolaylaşır. Mesaj ayrıca hedef kesimin değerlerini yansıtan görseller kullanılarak da iletilebilir. Bu tür görseller arasında, hedef kesimin temel değerlerini ileten infografikler, semboller ve fotoğraflar yer alabilir. Örneğin, ABC kuruluşu ve bu kuruluşun genç nüfusa ulaşma hedefi söz konusu olduğunda araştırma sırasında bu kesimin temel değerlerinden birinin eşitlik olduğu ortaya çıkarsa örneğin şöyle bir afiş hazırlanabilir: “Bu haklara sahip misiniz?” Farklı hakları (özellikle gençlere hitap edenleri) bir araya getiren bir listeyle, uygunsa semboller de ekleyerek başlayın. Hazırlanan afişin alt kısmında başka bir soru daha yer alabilir: “Eğer sizin bu haklarınız varsa, onların da olması gerekmez mi?” Burada örneğin farklı bir ırktan, etnisiteden bir gencin (erkek ya da kadın) resmi yer alabilir. Her birinde farklı kişiler gösterilmek üzere bu afişlerden bir seri de yapılabilir. Kuruluşun bilgilendirme oturumları, insan hakları konusunda daha fazla bilginin nasıl edinilebileceğine ilişkin bilgiler de burada yer alabilir. Mesajın en zorlayıcı yanlarından biri mesajın empati yüklü olup hitap edilen kesimden duygusal tepkiler alabilecek olmasıdır. Ayrıca, gerçekten inandırıcı olmadıkları sürece mesajlar etkili de olmayacaktır; bu da mesajı verenin buna kendisinin de inanmasını çok önemli kılar. Biri verdiği mesaja inanıyorsa bunu tam bir kararlılık ve coşkuyla yapacaktır ve hitap edilen kesimler de buna istenilen tepkiyi verecektir.

Mesajı verenin doğru kişi olması mesaj iletmede kritik yandır. Mesajın kimin tarafından verildiği mesajın kendi içeriği kadar önemlidir. Burası pek çok STK açısından temel güçlüklerden birini oluşturur; çünkü kuruluşta en prestijli ve kıdemli kişiye, becerisinden, yeteneklerinden ya da almış olduğu eğitimden bağımsız olarak rutin biçimde sözcülük yapma görevi verilir. Baş sözcüyü belirlerken, daha geniş bir topluluğun ya da özel hedef kesimlerin nezdinde kuruluşunuzun amaçladığı tonu ve konumu en iyi kimin yansıtabileceğini düşünün. Örneğin, kadınlar, sağlıkla ilgili konularda olgun kadınların verdikleri mesajlara daha alıcıdırlar. Ekonomiye ilişkin mesajlar söz konusu olduğunda ise erkekler – kadınlar da – yetkin erkek sözcülerin ilettikleri mesajlara daha iyi tepki verirler. Ancak, daha özel mesajlar hazırlarken daha dar tanımlanmış hedef kesimlerinizin özelliklerini ve kullanmayı tercih ettikleri iletişim kanallarını dikkate almanız gerekir (örneğin, genç nüfus sosyal medyayı kullanmaktadır; dolayısıyla bu kesime yönelik mesajların da çok sayıda görsel kullanarak sosyal medya formatında geliştirilmesi gerekir). ABC kuruluşu için yukarıda verilen örnekte olduğu gibi bu afişler en başta Facebook ve Twitter’da olmak üzere her hafta yeni bir mesaj ile paylaşılabilir. Afişler el ilanlarına da dönüştürülebilir, bu şekilde liseler ve üniversitelerde dağıtılabilir. ABC’nin ortak gençlik kuruluşları da bu afişleri ve el ilanlarını kendi ofislerinde bulundurup sergileyebilir.