Stratejik İletişim

Basitçe söylenirse iletişim planı, iletişim alanındaki hedefleri özetleyen, belirli bir durum analizi ortaya koyan, verili durumda belirlenen hedeflere ulaşılmasına yönelik yaklaşımlar ve etkinlikler öneren yazılı bir açıklamadır. İletişim planı, bu etkinliklerin gerçekleştirileceği zaman çerçevesini ortaya koyar, kaynakları ayrıntılı olarak belirtir, hedeflere ulaşılması için gerekli desteğe işaret eder ve sonuçların nasıl ölçüleceğini tanımlar. Bu belgenin ne uzunlukta olacağına ilişkin bir kural yoktur. Birkaç sayfa tutan kısa bir özet olabileceği gibi 50 sayfayı bulan çok daha uzun bir belge de olabilir. Planın uzunluğu ve derinliği çeşitli durumlara bağlıdır: Beş yıllık bir örgütsel plan mı yoksa belirli bir kampanyayı ya da stratejik hedefi desteklemek üzere hazırlanan bir belge mi? Özel sektörde ve hükümette iletişim planları genel olarak çok ayrıntılı örgütsel stratejik planları desteklemek üzere hazırlanır. STK’larda ise stratejik iletişim planları genellikle örgütsel planlama ve iletişim planlaması süreçlerinin bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bir uyarı: İletişim planları yazılı belgeler olmakla birlikte aynı zamanda yaşayan belgeler olarak düşünülmesi gerekir. Ortadaki gerçek şudur: iletişim alanındaki ortam sürekli değişir; kuruluşunuzun mesajlarını iç ve dış kesimlere iletme fırsatları sürekli yeniden ve yeniden ortaya çıkar. İletişim ortamını ve buradaki manevra becerilerini daha iyi anladıkça ve bu alanlarda geliştikçe mesaj vermek için ihtiyaç duyulan fırsatlar da artacaktır. Bu nedenle, yazılı iletişim planları düzenli aralıklarla, en azından her üç ayda bir gözden geçirilmeli ve sürekli değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu belgelere sürekli atıfta bulunulmalıdır.