Medya Ötesi

Amaçların ve hedeflerin belirlenmesinin ardından strateji(ler) ve taktik(ler) de belirlenebilir. Strateji, belirli bir hedefin gerçekleşmesi için neden başkalarına değil de belirli bir stratejiye başvurulduğu sorusunun yanıtlanmasına yardımcı olur. Yukarıda verilen ABC kuruluşuyla ilgili örnekte olduğu gibi, gençlik kuruluşlarıyla ortak çalışılması, seçilen stratejidir [neden] çünkü bu kuruluşların belirli hedef kesimlere ilişkin daha fazla bilgisi ve erişimi vardır. Bu strateji için taktiklerin ya da ihtiyaç duyulan araçların tanımlanması, kuruluşun hedeflerine ulaşmak ve amaçlarına yaklaşmak için uygun adımları atmasına yardımcı olacaktır. Taktiklere geçmeden önce stratejilerin belirlenmesi gerektiği unutulmasın. Aşağıda strateji ve taktiklerle ilgili daha fazla örnek verilmektedir.
Stratejik girişimler
● Davranış değişimi için iletişim girişimi.
o Örnek: Toplulukları atık dönüşümüne özendirme.
● Politika değişimi için iletişim girişimi.
o Örnek: Daha güvenli atık depolama alanları için politikaları belirleyenlerin desteğini sağlama.
● Yeniden konumlanma çabası (kuruluş odaklandığı alanı değiştirmeye ya da önemli bir program alanı
daha eklemeye karar verir).
o Örnek: Başlarda yalnızca su kirliliği alanında çalışan bir kuruluşken daha sonra hava kirliliği alanına
da girme.
● Marka farkındalığı (hitap edilen başlıca kesimlerin kuruluşunuz hakkındaki izlenimi).
o Örnek: Küresel ısınma alanında birinci derecede bir düşünce kuruluşu saygınlığını kazanma
Taktik çabalar
● Mesaj yayma (mesajlarınızın medya tarafından ne kadar geniş bir çevreye yayıldığı ya da bu mesajların
başlıca hedef kesimler tarafından alındığı).
o Örnek: Radyoda tartışılan daha temiz enerji kaynaklarına yönelik stratejilerin belirlenmesi
● Medya ilişkileri.
o Örnekler: Gazetecilerle etkileşim, sözcülerin ne kadar etkili oldukları, basılı ve diğer medyada
kuruluşla ilgili ne kadar haber yayınlandığı.
● Hitap ettiğiniz kesimle iletişiminizin kalitesi.
o Örnek: Hedef kesimin kuruluşun yöneticileriyle doğrudan iletişimden ne kadar memnun kaldıkları.
● Basılı, video, online ve yeni medyayla iletişim.
o Örnekler: Bültenler, kısa belgeseller, bloglar, webinar.
Bir kuruluşun iletişim stratejisinin köşe taşlarını oluşturan amaçlar ve hedeflere (Adım bir) ek olarak, kuruluşların strateji geliştirmek için ihtiyaç duyacakları kritik öğeler şunlardır:
● Hedef kesimin ve oraya nasıl ulaşılacağının bilinmesi.
● Verilecek mesajlar.
● Üretilecek materyaller.
Bu öğelerin belirlenmesi ve gündelik işlere başlamadan yerli yerine konulması önemlidir. Bir iletişim stratejisinin başarılı biçimde uygulanması bu öğelerin bir araya getirilmesine bağlıdır.